Programy ERASMUS+

W większości krajów europejskich borykamy się z tymi samymi problemami kadrowymi w przemyśle drzewnym i meblarskim, bowiem zbyt mało młodych ludzi wybiera wykształcenie techniczne prowadzące do zawodów związanych z wymienionymi sektorami przemysłu. Kształcenie w zakresie technologii drewna i meblarstwa ma wiele lat tradycji, ale jednocześnie wymaga, w ślad za rozwojem społecznym i technologicznym, wprowadzenia  innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych. Temu celowi służą realizowane właśnie programy europejskie w ramach projektów Erasmus+. Zapraszamy do współpracy przedsiebiorców i jednostki edukacyjne.

AHODALLVIEWFOEBESUNRISE