Otwarte laboratoria INDM

Otwarte Laboratoria Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa to projekt skierowany do uczniów szkół średnich. Specjalnie dla tych, którzy zainteresowani są naukami przyrodniczymi a w szczególności szeroko rozumianą technologią drewna i meblarstwem otwieramy nasze laboratoria i zapraszamy do wspólnych eksperymentów przeprowadzanych pod okiem naszych doświadczonych naukowców i dydaktyków. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wkrótce podamy pełną ofertę zajęć i nauczyciele będą mogli zgłaszać grupy uczniów do udziału w konkretnych zajęciach i umawiać się na konkretne terminy. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa prac laboratoryjnych pojedyncza grupa uczniów może liczyć do 15 osób. Liczniejsze klasy możemy dzielić na na wspomniane grupy do 15 osób i prowadzić różne zajęcia równolegle.